Súťažné otázky

Každé súťažné kolo budú postupne zverejnené tri vedomostné otázky. Odpovedať bude možné do posledného dňa daného súťažného kola do 23:59 hodín.

Výhercovia budú určení losovaním zo všetkých súťažiacich, ktorí správne odpovedali na otázky v danom súťažnom kole. Losovanie výhercov pre dané súťažné kolo prebehne v nasledujúci deň do 12:00 hodín. Po losovaní bude všetkým výhercom odoslaný informačný e-mail s informáciou o výhre.

Pokiaľ chcete súťažiť, prosíme, zaregistrujte sa, alebo sa prihláste.